Седянка : © Български Бебе Център
Как се пише личностна характеристика?
Изпратено: Niko2009 (IP регистриран)
Дата: 22 November, 2009 21:27

Момичета,моля за малко информация и помощ,ако някой знае,разбира се.Помолиха ни да напишем личностна характеристика на един съсед,който ще кандидатства за длъжност пожарникар.Има ли някаква определена форма,бланка или е в свободен текст?Ако някой е по-запознат ще помоля да ми напише няколко примерни изречения.

Lilypie Third Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers
Нека се държим така,че да има по-малко наранени детски души!
"За едно дете няма по-голям ужас от това да не го обичат, да го отблъснеш е за него пъкълът, от който трепери...ако можехме да ликвидираме отблъскването човекът щеше да бъде друг.Може би шантавите щяха да са по-малко...и затворите щяха да са по-малко.Но всичко е там, в началото" Стайнбек

Re: Как се пише личностна характеристика?
Изпратено: konova (IP регистриран)
Дата: 23 November, 2009 19:17

Здравей Niko2009,

Дано да не ви е късно с предложението. Това е принципна характеристика за Отличници!!! Преработете я ,по ваше виждане.

Личностна характеристика

Амбиция–формирана в резултат на професионална и житейска опитност. Умение за осъществяване на продължителни и настойчиви усилия за постигане на висока резултатност в извършваните дейности.

Комуникативност – добри базисни комуникативни умения , заемане на активна позитивна позиция в общуването , съзнателен стремеж към търсенето на най-адекватни подходи в зависимост от нагласите, потребностите и очакванията на контрагентите.

Гъвкавост –умение за възприемане и прилагане в професионалната дейност на нови подходи, технологии и поведенчески стратегии за постигане на ефективни резултати. Поемане на отговорност в процеса на прогнозиране, планиране и реализация на дейността.

Независимост – реализъм в избора на цели, умение за преценка на връзката между личните способности и потенциалните трудности в реализиране на целите, нагласа за обвързване на личните мотиви и цели с целите на фирмата.

Постоянство – устойчива лична нагласа за реализиране на целите.Придобита опитност за критично осмисляне на трудности и проблеми, възникващи в ежедневието, търсене на ефективни практически действия.

Лидерство –придобити социални умения, позволяващи в различни ситуации да се намира най-адекватния подход в зависимост от потребностите, целите, средата и хората, с които се общува.Позитивни социално-психологически нагласи при решаването на конфликти. Решителност и последователност в процеса на убеждаване. Стремеж към експониране на позитивен професионален модел.

Аналитични умения - умения за анализ на качествените и количествени параметри за ефективно функциониране на фирмата или на отделни нейни структури. Умения за анализ на конкретни, съществени за фирмата показатели с цел преценка на актуалното състояние и прогнозиране на резултатите от вземането на решения.

Комуникативност- Придобити знания, умения и професионална опитност за дисоциирана преценка на хората, на техните
очаквания, нагласи и потенциални възможности.Коректност и точност във взаимоотношенията с колегите.

Организационни умения - умения за работа в екип.Решителност при вземането на решения и постоянство в процеса на тяхното реализиране. Поемане на отговорност. Инициативност за създаване на ефективна организация на труда.

Устойчивост на стрес- Емоционално-психическа устойчивост. Умение за мобилизиране в критични ситуации. Умение за преценка на степента на риска.Реалистична позитивна нагласа. Самообладание.

Целенасочена работа- Придобити в професионалният опит нагласи за обвързване на личните професионални цели и мотиви с целите на организацията. Амбиция за постигане на резултатност в реализиране на целите. Способност за планиране на професионалната ангажираност и прогнозиране параметрите на ефективността.

Ръководни умения- Поемане на отоговорност -заставане зад всяко свое решение и отстояването му.

Решителност -готовност за действие и поемане на риск, вътрешна убеденост за превръщането на решението в действителност.

Предвидливост- умение да предвижда развитието на организацията в бъдеще и да взима правилни стратегически решения.

Разрешаване на конфликти -умение да открие причините предизвикали конфликти, да ги анализира, да предвиди последствията и да избере подходящ метод за решаването им.


Дядо Митко

Re: Как се пише личностна характеристика?
Изпратено: Niko2009 (IP регистриран)
Дата: 23 November, 2009 21:31

Едно голямо благодаря и на "другарката"Конова и в частност на "дядо"Митко kitka

Не е късно,точно това ми трябваше,ще го перифразирам малко.

Lilypie Third Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers
Нека се държим така,че да има по-малко наранени детски души!
"За едно дете няма по-голям ужас от това да не го обичат, да го отблъснеш е за него пъкълът, от който трепери...ако можехме да ликвидираме отблъскването човекът щеше да бъде друг.Може би шантавите щяха да са по-малко...и затворите щяха да са по-малко.Но всичко е там, в началото" СтайнбекСъжаляваме, само регистрирани потребители могат да пишат в този клуб.